Küldetésünk

Katolikusok vagyunk, ifjúságneveléssel foglalkozunk, több mint 100 éve. Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett és boldog katolikus felnőttekké váljanak: legyen bátorságuk életükben Isten akaratának fürkészésére és készek legyenek igent is mondani rá.

Tevékenységünket Budapesten és az agglomerációban, valamint Sopronban végezzük. Kisközösségekkel dolgozunk: a hozzánk járó gyerekek együtt nőnek fel a 10-12 fős csapatokban lelkes és képzett, 18-30 éves vezetőink iránymutatásával, akik szolgálatukat önkéntes alapon végzik. Vezérelvünk: a kegyelem a természetre épül (gratia supponit naturam) – nevelői munkánk az egész emberre irányul. Nevelésünkben fontos szerepet kap a természetjárás, a közösségi játékok és az imádság. A heti találkozókon túl minden nyáron egyhetes nomád tábort is szervezünk, mely szintén fontos eleme munkánknak. Akik hozzánk járnak, általában nem csak egy-két évig teszik ezt, hanem életük fontos részévé válik a Regnum, hosszabb távon is számítanak ránk, mi pedig rájuk. Jelenleg több mint 2.000 gyerek és fiatal tartozik közénk, és ezzel ugyan az ország egyik legnagyobb lelkiségi mozgalma vagyunk, ám mégis fontosnak tartjuk és őrizzük a személyesség értékét.