Atyáink

A REGNUM MARIANUM PAPI KÖZÖSSÉGE: AZ ATYAKÖR

Mi az Atyakör?

Papi közösség, melyet a Regnum Marianum ifjúságnevelésével foglalkozó Mária-kongregáció papjai alkotnak. Alapvetően lelki- és munka közösség. Lelki közösség, amennyiben nagy gondot fordítunk magunk és a ránk bízottak lelkiéletére. Munkaközösség, amennyiben az ifjúság testi, szellemi, lelki nevelésével külön gondossággal törődünk.
A kezdeti regnumi papi közösség együtt lakott a Damjanich u. 50. alatti  házban. Meghatározó volt ez az életforma, a HÁZ közös otthont nyújtott számukra. Ez nem szerzetesi, de nem is plébánosi vagy kápláni papi életet jelentett, de mindannyian hitoktatók voltak különféle iskolákban. Így a közös otthon nagy segítség volt a közös feladathoz, a tapasztalatok, ötletek kölcsönös kicserélése és az egymás iránti papi felelősség vállalása által. Külön hivatást jelentett, hogy a hitoktatáson túl a gyerekek személyiség fejlődésében is segítségükre legyenek.
Az iskolai tanítás után – egyetemista korú fiatal civil vezetők segítségével – kis csoportokban külön foglalkoztak a diákokkal a gimnazista kor végéig. Ezeket a civil vezetőket külön képzéssel készítették fel a gyereknevelés pedagógiai és a gyerekkor lelkiéleti fejlődésének ismereteivel, eszközeivel, módszereivel.
A kommunista idő alatt, 1951-ben a Házat elvették, ezért az atyák plébániai beosztásban működtek tovább és folytatták az ifjúság nevelést, a Regnum történetéből ismert módon, sok nehézség közepette.
Az 1980-as évek után lassan fellazuló, majd 1990 után szabaddá váló politikai helyzet nagy növekedésnek adott lehetőséget a regnumi közösségek számára is.

    Mi, atyák a Regnum vezetése mellett papi réteget alkotunk, és találkozásainkat mi is azon a napon tartjuk, amikor a regnumi vezetők is, a maguk rétegében. Így van lehetőség találkozni vezetőinkkel is. Mi, atyák a délutáni órákat már együtt töltjük. Közös ebéddel kezdünk, a közös asztal közösségteremtő ereje, szabad beszélgetésre ad lehetőséget. Azután elmélkedés, imádkozás, teológiai vagy pasztorális témájú kis előadás, majd regnumi életünket, feladatainkat, programjainkat megbeszéljük. Többször időt szánunk személyes életünkről való beszélgetésre is. Közös szentmisével fejezzük be, melyen már a civil vezetők is részt vesznek. Így van lehetőség a velük való találkozásra is.
Nyaranként több napot is együtt töltünk, egyik évben kirándulás, nyaralás keretében, másik évben lelkigyakorlatot tartunk. Évközben pedig ősszel és tavasszal egy-egy vidéken élő paptársunkat látogatjuk meg. Egyébként is igyekszünk egymást többször felhívni, felkeresni.
A közösségeink életébe sok szálon kapcsolódunk be. Van, aki kiscsoportot vezet, de a rétegek vezetésénél mindenképpen törekszünk arra, hogy egy-egy ún. rétegpap jelen legyen, a lelki, teológiai kérdésekben útmutatást adjon,  közvetítsen a csoportok és az atyák között. Így a csoportok és a rétegek lelkinapján, lelkigyakorlatain, táboraiban való papi részvételt is közvetíteni tudja.
A ’90-es rendszerváltás után egyre több regnumi pap kapott egyházmegyei beosztást, plébániát, vagy valamilyen szakpasztorációs referensi munkát. Több paptársunk különféle lelkiségi mozgalommal is megismerkedett, sőt, aktívan be is kapcsolódott. Részt veszünk a magyar egyház, legtöbben pedig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye életében. Ez megtisztelő a regnumi papokra, hogy számítanak ránk a főpásztorok, a regnumi ifjúságnevelési tapasztalatokat kamatoztathatjuk. Többeknek sikerült saját plébániáján is regnumi csoportokat létrehozni, és bekapcsolni a plébánia életébe.


Örömünk, hogy fiataljaink közül papi hivatások is születnek, és az elmúlt években egy-egy egyházmegyés fiatal pap is bekapcsolódott a regnumi papi közösségbe és a regnumi munkába. Bár a generációs távolság is jelentkezik, nemegyszer nehezebbé teszi a kommunikációt, de a szeretet és a tisztelet segít áthidalni ezeket. Összességében papi közösségünk életével, imájával, lelkipásztori tapasztalatával éljük és éltetjük regnumi közösségünket.
Alapvetően tehát papi közösség vagyunk, ám a fent említett sokrétű egyházmegyei feladat és a vidéki dispoziók miatti távolság kihívást jelent a mélyebb közösségi kapcsolatra. Ezért fontos és megtartó erő a havonkénti találkozás. Ezen túl még más papi közösségekhez is tartozva gazdagodunk, vagy gazdagítjuk papi lelkiségünket.

Így szolgáljuk és képviseljük Regnum Marianum közösségünk máriás lelkületét és küldetését. 

Molnár Alajos (Lojzi) atya
Hatok tag 2014-

A regnumi atyák listája (frissítve: 2021.07.13.):