A csatlakozásról

Csatlakozás közösségünkhöz
   A Regnumban – kivételes esetektől eltekintve – mindenki tagja egy „népnek” (azaz kisközösségnek). A gyermeknépeket többségében a Regnumban felnőtt és regnumi vezetőképzőt végzett fiatalok vezetik. A népek helyi sajátosságoktól függően indulhatnak akár óvodás, akár kisiskolás korban és felnőtt korig vagy tovább is együtt maradnak. Közösségeink minden héten találkoznak, minden hónapban egész napos kirándulásokra (illetve esetenként más programra) és minden nyáron egy hetes nomád táborba mennek. Ezekről csak egészen kivételes indokkal hiányozhat az, aki a Regnumba jár. A kirándulások időben kb. annyi együttlétet jelentenek, mint az abban a hónapban hetenként tartott összejövetelek. A tábor pedig az egész évben összesen együtt töltött idő felét teszi ki.

Mire kell felkészülnie annak, aki a Regnumba szeretne járni?
   A Regnum katolikus ifjúságnevelő közösség, tehát a gyerekeket nem csupán szórakoztatni vagy tanítani szeretnénk, hanem Isten és embertársaink iránti szeretetre nevelni is. Ezért a Regnumhoz csatlakozás hosszú távú elkötelezettség reményében történik.
A népek általában családoknál találkoznak, azaz hétről hétre más családhoz megy vendégségbe a többi gyerek. Az alkalmakon mindig van játék, komoly témáról beszélgetés, ima és általában vacsora. Fel kell tehát készülni egymás vendéglátására is, és a körülmények elfogadására is, mivel vannak köztünk gazdagok és szegények is.
A kirándulásokon és a táborban a fizikai megpróbáltatásokat derűs szívvel szoktuk elviselni. Esőben, sárban és fagyban is kirándulunk sokszor – egyesek számára – meglepően nagy távokat; és úgy gondoljuk, hogy egy egyhetes, végig esős tábornak is kiváló közösség összekovácsoló hatása van. Az ételünket és italunkat is megosztjuk egymással, kirándulásra gyakorlatilag a többiek számára készítjük a szendvicseket.
Találkozásainkat előre meghirdetjük, és fontos, hogy a családi programokat ezek figyelembevételével szervezzék a családok. Ez több gyerek esetén már nem mindig egyszerű feladat. Havonta egy családi hétvégét igyekszünk egységesen szabadon hagyni…
Számunkra az Egyház tanításának megfelelő életvitel a magánéletben is fontos. Beszélgetünk a hitről a gyerekekkel, és változatos imamódokat is tanítunk nekik. Ez azonban nem helyettesíti a rendszeres hittanórákat. A regnumi nevelés épít a családok közös imáira, szentségi életére.

 Segítség a belépni szándékozóknak
   A Regnum népei korosztályok szerint rétegekbe szervezettek. Számos helyen alakultak ki helyi Regnumok (Újpest-Göd; Máriaremete: elsősorban hűvösvölgyi, pesthidegkúti és solymári tagokkal; Józsefváros; Szentendre; Nomád Ház: elsősorban dél-budai közösségekkel; Domus Mariae: Bicske, Zsámbék és Mány környékén; Nagykovácsi; Soproni helyi Regnum kezdemény, továbbá néhány csapat Budaörs, Üröm, Pesterzsébet környékén.). Aki ezek vonzáskörzetében lakik, megkeresheti közvetlenül a helyi Regnumok vezetőit vagy vezetőségét. Több helyen foglalkoznak a kicsikkel még népbe kerülés előtt.
Kisebb számban vannak rétegbe tartozó, de helyi Regnumhoz nem kötődő népeink is.
További tájékoztatásért, illetve regnumi népbe való felvétel ügyében átmenetileg a Regnum Iroda kereshető az info@regnum.hu címen. Minden évben összegyűjtjük, hogy melyik nép hány jelentkezőt tud elvileg fogadni. Ennek alapján a jelentkező életkorát és lakhelyét figyelembe véve az iroda tud információt adni a lehetőségekről. Amennyiben a család számára elfogadható megoldás körvonalazódik, az iroda megkeresi a vezetőket. A felvételről aztán ők döntenek a nép aktuális helyzetét figyelembe véve. Törekszünk a nyitottságra, de vannak a népek életében is olyan nehézségek, amik miatt éppen nem vállalható új tag integrálása.
Akinek nem tudunk azonnali megoldást találni, de hajlandó várakozni, az „várólistára” kerülhet, és kb. fél évente újra megkeressük az érintett vezetőket.
Bekerülni nem túlságosan könnyű: kisközösségekben nevelünk, és a jól működő népekben a fluktuáció értelemszerűen meglehetősen kicsi. Ennek ellenére annak számára, aki hosszabb utazásokra is tud vállalkozni a Regnumhoz tartozás érdekében, előbb-utóbb általában találunk fogadni kész népet.