Józsefvárosi

Józsefvárosi RM bemutatkozása

     Helyi Regnumunk (JRM) 1999-ben alakult meg, történelme azonban még a rendszerváltás előttre nyúlik vissza, amikor Somogyi Sándor atya (regnumi nevén Soma) ideköltözött, és itt folytatta a regnumi közösségek életre hívását és vezetését. Az épülő közösség ráadásul a RM központjában is találta magát – nem csupán a földrajzi elhelyezkedés miatt, hanem mert regnumi plébánosként Bajzáth Feri atya (BTH) is szívén viselte az ügyét – aki az első, már családos közösséget formálta meg – , és rövidesen a legendás László Gábor atya (Pater) szintén Józsefvárosba költözött Nagybörzsönyből. A Regnum Marianum főünnepének, a Szeplőtelen Fogantatásnak (dec8) már ekkortól templomunk adott otthont, közösségünk szolgálata mellett. Végül a rétegek megalakulásától egészen 2010-ig a havi közös atya- ill. vezetői találkozásoknak másodikszerdánként mi adhattunk otthont.

   Az évek során gyarapodtunk. Átlagban 2 évente új csoportot tudtunk indítani, 8-10 éves gyerekekből. Lassan kialakultak a regnumi hagyományok, közösség, táborok stílusa. A plébániai életbe való bekapcsolódás elsősorban a templomi ministráns szolgálaton keresztül történt.

   Időközben a márkói plébánia lett a nyári hittantáborozók tanyája. Nyaranta 5-6 csoport fordult itt meg. Csoportjainkból 14 éves kortól szívesen jártak segíteni: a hitoktatók mellett ők vigyáztak a gyerekekre és játszottak velük. Kettős haszna volt: a gyerekek közösségi, valamint tábori alapértékeket tanultak és stílust sajátítottak el, míg a segítők számára próba és gyakorlat volt, a regnumi vezetés előszobája.
Jelenleg is aktív csoportjaink (indítási évvel):  Fenyőrigók (2015), Fácánok(2014), Turákók (2012), Tűzpitták (2008), Uhuk (2006), Pingvinek (2004), Godák (2002), Héják (1994), Pintyek (1989).
A szervezeti működés óta hagyománnyá vált közös programjaink a ‘barlangkarácsony’ – Krisztus születésének megünneplése közösen, autentikus környezetben a Hétlyukú-barlangban, átélve a közénk testesülés misztériumát -, a nagycsütörtöki virrasztás és egy közös kirándulás. Regnumi atyánk Somogyi Sándor.

   Közösségünk mérföldkövei voltak a 2009-es 8 napos vezetői lelkigyakorlat, a 2010-es Regnum Majális szervezése az Orczy-kertben, majd a 2014-es helyi tábor Lókút közelében. Itt a családosoktól a legkisebbekig együtt voltunk. Régi és új élményeink és kincseink összeadódtak, csodálkozva vettük észre, mennyi ötlet, szív és imádság adódott össze a nemzedékek találkozójával. Ma már nemcsak a kisebb testvérek kerülnek szívesen ide, hanem a felnőtt, de távolabbra került szülők is kezdik hozni gyerekeiket abba a közösségbe, amelyben egykor ők is felnőttek.