Tavaszi belső pályázat - 2022

2022-03-19 17:49:17

Pályázati Kiírás

a Regnum Marianum 2022. évi tavaszi belső pályázatához

 

A Regnum Marianum belső pályázatot hirdet, melyre pályázatot nyújthatnak be regnumi személyek, népek, közösségek.

A pályázat célja: a 2022 nyarán megvalósuló regnumi táborok támogatása.

A regnumi programokat hagyományosan és alapvetően a résztvevők finanszírozzák, e pályázat azonban szeretné támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek anyagi forrás híján nem valósulnának meg, illetve kiegészítő támogatást kíván nyújtani a jobb színvonalú programok létrehozásához, valamint segítséget szeretne adni azoknak, akik szociális helyzetük miatt nem, vagy csak különösen nagy anyagi áldozatvállalás árán tudnának azokon részt venni.

A jelen pályázaton való részvétel a Regnumon kívüli pályázatokon való részvételt nem korlátozza, sőt, segítséget is nyújthat egy-egy külső pályázat elkészítéséhez.

A szociális rászorultsággal indokolt pályázatok esetében a rászorultság név szerinti felsorolása és részletes indoklása szükséges; az adatokat minden esetben bizalmasan kezeljük.

Beadási határidő: 2022. április 20. (szerda) 23 óra 59 perc (Húsvét utáni szerda)

Beadás módja: online pályázati űrlap hiánytalan kitöltése és elküldése

A teljes pályázati támogatási keret: 600.000 Ft.

Elküldést követően a pályázat beérkezéséről az űrlapon megadott email-címre automatikus válasz érkezik; ennek elmaradása esetén telefonon kell érdeklődni Krómer Annánál (+36 20 770 06 25). Más módon leadott, hiányosan kitöltött vagy valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem bírálunk el.

A pályázat elnyerésének kritériumai, a bírálat szempontjai

Felhívjuk a figyelmet, hogy e pályázaton kívül támogatást nem, vagy csak különlegesen indokolt, rendkívüli esetben tudunk nyújtani.

Hiánypótlás:

A pályázat beadási határidejét követő öt napon belül hiánypótlásra szólíthatunk fel, melyet a felszólítást követő 48 órán belül teljesíteni kell. Hiánypótlásra adhat okot, ha hiányzik a program részletezése vagy nem elégséges a szociális rászorultság indoklása.

Amennyiben a hiánypótlás a megadott határidőn belül nem érkezik be, az eredetileg beadott, hiányos pályázatot bíráljuk el, ami a pályázat esetleges kedvezőtlen elbírálását vonhatja maga után.

A pályázat eredményéről értesítést küldünk a pályázóknak.

A támogatás elszámolása:

A sikeres pályázók a támogatási összeget előzetes időpont-egyeztetést követően a Regnum Irodában (1053 Budapest, Veres Pálné utca 10., telefon: (20) 770-0625, email: palyazat@regnum.hu) vehetik fel.

A felvett támogatással a Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület (RMKKE) nevére és címére (1071 Budapest, Damjanich utca 50. adószám: 18034147-1-42) kiállított ÁFA-s számlákkal kell elszámolni 2022. szeptember 16. (másodikszerda utáni péntek) 15 óra 59 percig.

  • Az elszámolás az „Átvételi elismervény és programdokumentáció a Regnum Marianum 2021-2022. évi programjaihoz” nyomtatványon történik, melyet a nyertes pályázó letölthet, vagy kérésére email-ben, illetve a pénz átvételekor kaphat kézhez.
  • Az elszámolás részeként a nyertesek a megvalósulást követő Galamb számba rövid, fényképes beszámolót küldenek.

Aki az elszámolás feltételeit nem teljesíti, azt két évre a további pályázatokból kizárjuk, és a felvett támogatást köteles visszafizetni az Egyesületnek.

A pályázáshoz sok sikert kíván:          

a Hatok                                   

Budapest, 2022. március 16.

 

MELLÉKLET

A BEADÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A benyújtott pályázat érvényes, ha:

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Benyújtási határidő

A támogatást igénylő csoport határidőben nyújtotta be a pályázatát.

Pályázati kiírásnak megfelelés

A program a pályázatban részletezésre került.

Pályázati adatlap

A támogatást igénylő csoport a pályázati űrlapot hiánytalanul kitöltötte.

További hírek