Őszi belső pályázat - 2021

2021-09-21 14:33:13

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a Regnum Marianum 2021. évi őszi belső pályázatához


 

A Regnum Marianum belső pályázatot hirdet, melyre pályázatot nyújthatnak be regnumi személyek, népek, közösségek.

A pályázat célja: a 2021-2022. tanév során (2021. szeptember 1. és 2022. június 15. között) megvalósuló regnumi programok támogatása.

A regnumi programokat hagyományosan és alapvetően a résztvevők finanszírozzák, e pályázat azonban szeretné támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek anyagi forrás híján nem valósulnának meg, illetve kiegészítő támogatást kíván nyújtani a jobb színvonalú programok létrehozásához, valamint segítséget szeretne adni azoknak, akik szociális helyzetük miatt nem, vagy csak különösen nagy anyagi áldozatvállalás árán tudnának azokon részt venni.

A jelen pályázaton való részvétel a Regnumon kívüli pályázatokon való részvételt nem korlátozza, sőt, segítséget is nyújthat egy-egy külső pályázat elkészítéséhez.

Pályázni elektronikus formában lehet, az Regnum 2021. évi őszi belső pályázat című űrlap kitöltésével és leadásával.

A szociális rászorultsággal indokolt pályázatok esetében a rászorultság név szerinti felsorolása és részletes indoklása szükséges; az adatokat minden esetben bizalmasan kezeljük.

Beadási határidő: 2021. október 20. (szerda) 23 óra 59 perc

Beadás módja: Regnum 2021. évi őszi belső pályázat című űrlap kitöltése és elküldése

Elküldést követően a pályázat beérkezéséről az űrlapon megadott email-címre automatikus válasz érkezik; ennek elmaradása esetén telefonon kell érdeklődni (+36 20 770 06 25). Más módon leadott, hiányosan kitöltött vagy valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem bírálunk el.

A pályázat elnyerésének kritériumai, a bírálat szempontjai:

 • szociális rászorultság (név szerinti felsorolás és indokolás szükséges – az adatokat bizalmasan kezeljük)

 • regnumi feladatok megvalósulása

 • együttműködésre irányultság (pl. több közösséget érintő program)

 • ötlet eredetisége, regnumi hagyományteremtés, vagy hagyományéltetés

 • síelést, vitorlázást, vagy hasonló „luxusprogramot" általában nem támogatunk, ilyen programokhoz kizárólag szociális szempontból tudunk esetleges egyéni támogatást nyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy e pályázaton kívül támogatást nem, vagy csak különlegesen indokolt, rendkívüli esetben tudunk nyújtani.

Hiánypótlás:

A pályázat beadási határidejét követő öt napon belül hiánypótlásra szólíthatunk fel, melyet a felszólítást követő 48 órán belül teljesíteni kell. Hiánypótlásra adhat okot, ha hiányzik a program részletezése vagy nem elégséges a szociális rászorultság indoklása.

Amennyiben a hiánypótlás a megadott határidőn belül nem érkezik be, az eredetileg beadott, hiányos pályázatot bíráljuk el, ami a pályázat esetleges kedvezőtlen elbírálását vonhatja maga után.

A pályázat bírálata:

A pályázat eredményéről értesítést küldünk a pályázóknak 2020. november közepéig.

A sikeres pályázók a támogatási összeget előzetes időpont-egyeztetést követően a Regnum Irodában vehetik fel. (cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 10., telefon: (+36 20 770 06 25), email: palyazat@regnum.hu)

A támogatás elszámolása: az elnyert és felvett támogatást a

 1. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület (RMKKE) nevére és címére
  (1071 Budapest, Damjanich utca 50., adószám: 18034147-1-42) kiállított készpénzfizetéses
  ÁFA-s számlákkal

 2. az „Átvételi elismervény és programdokumentáció a Regnum Marianum 2021-2022. évi programjaihoznyomtatvány kitöltésével és leadásával,

 3. a megvalósulást követő Galamb számba küldött rövid, fényképes beszámolóval

kell elszámolni a megadott határidőn belül. A szükséges nyomtatvány letölthető, illetve a Regnum Irodán átvehető.

Elszámolási határidő: 2022. június 30. (csütörtök)

Aki az elszámolás feltételeit nem teljesíti, azt a további pályázatokból két évre kizárjuk, és a felvett támogatás visszafizetésére kötelezzük.


 

A pályázáshoz sok sikert kíván:

a Hatok

Budapest, 2021. szeptember 20.

MELLÉKLET

A BEADÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI


 

Támogatás csak érvényes pályázatra ítélhető meg. A benyújtott pályázat érvényes, ha:

Kritérium megnevezése

Megfelelt, amennyiben

Benyújtási határidő

A pályázat határidőben beérkezett.

Pályázati kiírásnak megfelelés

A pályázat a programot részletesen bemutatta, a szociális rászorultságot megfelelően indokolta.

Pályázati adatlap

A pályázó a pályázati űrlapot hiánytalanul kitöltötte és elküldte.


 

További hírek